Procesbuilding - Den dybdegående teambuilding

Vores procesbuilding tilbud er for jer, der ønsker et teambuildingevent med fokus på fordybelse og refleksion omkring teamets opgaveløsning og samarbejde. Vi kalder det Proces-building, fordi vi ser på opgaveløsningen som en proces. Processen kan altid optimeres, og ved at fokusere på processen omkring opgaveløsningen frem for selve opgaven kan læringen overføres til jeres egen arbejdskontekst.

Vi tilbyder en lille og stor session på henholdsvis 3 og 8 timer. Alternativt kan der også udarbejdets et tilbud, så den store session deles op i 4 mindre bider, hvoraf halvdelen kan foregå på jeres egen matrikel.

Vores instruktører, der faciliterer "Den store session", er Extended DISC certificeret og vil gennemgå og undervise i de forskelle DISC adfærdstyper, samt belyse hvilken adfærd der henholdsvis bremser og optimerer teamet.

 

Den lille session - Samarbejde og træning i konstruktiv feedback

Den lille session er til teamet, der gerne vil arbejde med deres kommunikation og samarbejde, men uden at dykke ned i den enkelte medarbejders karakter og egenskaber. 

I vores lille proces-building er der fokus på samarbejde, kommunikation og feedback. Vi ser ethvert team, som en samling af individer, der tilsammen udgør et diverst team. Nøglen er at have øje for denne naturlige diversitet. Ved at træne teamet som en samlet enhed, lærer I at sætte hele teamets forskellige styrker i spil, så I på bedste måde komplementerer hinanden.

I teak gruppen tror vi på, at en vigtig forudsætning for, at vi kan gennemgå en udvikling mod at blive et stærkere team, er den konstruktive feedback kollegaer imellem. I vil derfor komme til at arbejde med kommunikation- og samarbejdsværktøjer i samspil med konkrete samarbejdsopgaver, hvorefter vores instruktører vil facilitere en feedback form, hvor deltagerne selv skal reflektere over processen og give intern feedback. Vi viser vejen - I får selv lov til at gå den. I vil øve jer i at give og modtage den gode, konstruktive feedback så hver enkelt medarbejder bliver i stand til at bidrage til sine kollegaers udvikling.

Udbyttet af sessionen er et bedre samarbejde og en række værktøjer til bedre opgaveløsning og feedback.

 

Den store session - Samarbejde og kommunikation på tværs af adfærdstyper

Den store session er et 8 timers samarbejdsseminar med undervisning i DISC adfærdsprofiler samt Proces-building med fokus på samarbejde og kommunikation.

Det “lange” heldags event giver mulighed for at lave en adfærdsanalyse af hver enkelt medarbejder. Vi vil på forhånd sende jeres medarbejdere et link med et spørgeskema, for at få lavet en DISC-profil for dem hver især.

På kurset vil I få en gennemgang af adfærdsmodellen DISC og en grundig vejledning i, hvordan den viden, I tilegner jer hos os, bør anvendes i jeres firma/på jeres arbejdsplads. I vil komme til at arbejde med læringsmateriale, der giver medarbejderen en dybere forståelse af systemet, så de er klædt på i en sådan grad, at de kan begynde at relatere adfærdstyperne til dem selv og deres kollegers adfærd. Når medarbejderne er blevet fortrolige med DISC vil de blive taget gennem vores skræddersyede Proces-building øvelser. Vi laver øvelser, der giver mulighed for at sætte fokus på de forskellige måder, medarbejderne bidrager til opgaveløsningen. Efter hver øvelse gives der feedback og trækkes forbindelse til DISC-typerne, og medarbejderne opnår derigennem en dybere forståelse af dem selv og deres kollegers arbejdsmæssige tendenser.

Hele processen giver værktøjer til at sammensætte de stærkeste og mest agile teams fremover, hvor man er opmærksom på sin egen profil og forstår andres bedre. Undervisningen er bygget op om lærerige, legende elementer med fokus på, at den læring I opnår skal kunne omsættes til arbejdslivet.

Et typisk program for den store session vil se sådan ud:

09:00 Introduktion
9:30 Første samarbejdsøvelse
10:30 Undervisning i DISC
10:50 DISC-spil
12:30 Frokost
13:30 Anden og tredje samarbejdsøvelse
15:30 DISC-spil
16:30 Debriefing
17:00 Farvel